آینده؛ آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی در شرح دو حدیث درباره مهدی موعود (عج) نوشت: روایاتی كه در مورد نشانه ها و شرایط ظهور حضرت حجت (عج) وجود دارد، چند گروهند :

1- برخی از آنها نشانه های "ظرفِ ظهور" هستند ، نه شرایطِ "اصلِ ظهور"! یعنی رخدادهایی كه از نظر تاریخی با عصر ظهور ، مقارن و همراه خواهد بود. ولی این گونه نیست كه این رخدادها، شرط ظهور بوده و ظهور، مشروط به تحقق آنها باشد... مثلاً اینكه در روایاتِ مهدویّت ، فراگیری ظلم و بی عدالتی از نشانه های ظهور شمرده شده است از قبیل شرط و نشانۀ تاریخی زمان ظهور است نه شرطِ اصل ظهور! اما عدم توجه به تفكیك گفته شده، تفسیرها و برداشتهای نادرستی را به دنبال داشته كه بسا موجب شكل گیری برخی جریانها و گرایشهای سیاسی – اجتماعی شده است كه ناخودآگاه و ناخواسته از فراگیری بی عدالتی استقبال می كرده اند!

2- برخی از آنچه كه بر اساس برخی روایات و احادیث ، به عنوان " نشانه " شمرده می شود از اصل، مورد خدشه و محلّ تأمّل می باشد . زیرا بسیاری از روایاتی كه بر این قبیل نشانه ها دلالت دارند ، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مخدوش و غیر قابل اعتمادند . مثلاً روایاتی وجود دارند كه قیام آن حضرت را « قیام بالسّیف » ( قیام با سلاح و شمشیر) معرفی می كنند و گاه در این مسیر آنچنان پیش می روند كه خونریزی و كشتار را لازمۀ قطعی ظهور می دانند.

این گروه از روایات عمدتاً از سوی راویانی روایت شده است كه به برخی فرقه ها و جریان های انحرافی شیعه وابسته بوده اند كه در برابر روش مبارزات بدون خشونت امامان اهل بیت (ع) كه معطوف بر روشنگری و آگاهی بخشی برای ایجاد تحولات فرهنگی و اجتماعی بود، جعل شده اند تا قیام ها و حركت های مسلحانه خود را توجیه كرده و با استناد به این روایات ، مشروع جلوه دهند.

روایات مربوط به " سید حسنی " و یا " سید خراسانی "  و یا حتی روایاتی كه از قتل " نفس زكیّـه " و یا "خروج سفیانی " سخن می گویند، از همین قبیل روایات به شمار می آیند كه دست كم بسیاری از آنها یا مردود و غیر قابل قبول اند و یا به طور جدی مخدوش و در مظانّ شائبه ها و انگیزه های جعل قرار دارند و به نظر می آید موجب انحراف كانون توجه شیعیان از امامان اهل بیت (ع) كه «حسینی» (از نسل امام حسین (ع) ) بوده اند ، به افرادی از نسل امام حسن (ع) می شده كه به بهره گیری از سلاح (سیف) و مبارزۀ خونین دربرابر خلفای اموی و عباسی معتقد بودند و لذا با استدلال به این روایات، آنان را بی نیاز از كسب مشروعیت از امامان اهل بیت(ع) می نمود.

خصوصاً اینكه تجربۀ عدم تأیید  قیام مختار و قیام زید از سوی حضرت سجاد (ع) و یا عدم بیعت و تأیید امام صادق(ع) از قیام محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) ، كه بعدها او را " نفس زكیّه " نامیدند ( در سال 145 ق) ونیز قیام حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) كه به " شهید فخّ " شهرت یافت ( در سال 169 ق) و... را داشته اند. قیام هایی كه عمدتاً از سوی "سادات حسنی" و بدون تأیید امامان اهل بیت انجام می گرفت.

....همین جا نمی توانم افسوس و دریغ خود را پنهان سازم از اینكه با وجود تلاش وافر و ستایش برانگیزی كه فقیهان بزرگوار در شناخت و فهم دقیق روایات و احادیثِ خاصِ فقهی داشته و دارند، اما متأسفانه انبوه احادیث و روایات در موضوعات و ابواب كلامی، اعتقادی، اخلاقی و تاریخی كمتر مورد بررسی ها و موشكافی های اجتهادی و كارشناسی قرارگرفته اند و از این رو بسیاری از این احادیث و روایات توسط واسطه های غیر متخصص و نا آشنا با مبانیِ اجتهادی كه بعضاً منابر و تریبون های عمومیِ دینی را نیز در اختیار دارند، به متن جامعه وارد شده و گاه تبدیل به فرهنگ دینداران و مؤمنان گردیده است؛ غافل از آنكه آنچه كه به نام دین می گویند و عمل می كنند، در تضاد كامل با محكمات قرآنی و آموزه های اصیل پیامبر و اهل بیت (ع) دارد.

از مهمترین ویژگی های اسلام كه معطوف بر آموزه های اهل بیت پیامبر (ص) می باشد، تأكید بر فهم اجتهادی دین و تفسیر روشمند و ضابطه مند متون اسلامی است . و هر گونه فهم و تفسیری از این متون در صورتی كه خارج از چارچوب این ملاكات و ضابطه های كلی باشد فاقد اعتبار و حجیت لازم می باشد.

انبوه شمارگان سی – دی ها و كتابهایی كه به عنوان كتب و منشورات اسلامی به تكرار چاپ و منتشر می شوند ، نشانه ای از همان رخداد هولناك است. امروز كتاب حلیة المتقین را در كیوسك های روزنامه فروشی ها هم می توان یافت ، اما از شناخت شیعۀ علامه طباطبایی اصلاً خبری نیست!

...

در برابر جبهه تحریف گرانِ دین فروش و سوءاستفاده گرانی كه درون جامعه اسلامی ، مدعی دین داری بودند، گفتمان غالب امامان اهل بیت (ع) ، انتقادی و نقادانه بود. وجود مقدس حضرت حجت (ع) نیز در راستای همین نقش هدایتی و وظیفه امامتی ، نخستین رویارویی را با همین تحریف گران و دین فروشان خواهد داشت  كه چهره ای واژگونه از اسلام ارایه داده اند.

از این دو حدیث شریف و سایر احادیث مشابه به وضوح دانسته می شود كه تحریف ها و انحرافاتی كه از سوی این گروه بر حقیقت دین وارد شده، آنچنان است كه معرفی " حقیقتِ گمشده دین " نیازمند آن است كه مردم بار دیگر به اسلام فراخوانده شون ! گویا كه تا پیش از آن اكثریت مسلمانان بر دین دیگری بوده اند! و بسیاری از دینداران و مدعیان دین شناسی نیز  روشنگری ها و هدایت های آن حضرت را نفی اسلام! و دعوت به" دین جدید " ! تلقی می كنند و جالب آنكه به گفته برخی از بزرگان از علما و اهل معرفت ، عده ای نیز علیه آن حجت الهی ، تكلیف به جهاد می كنند!

 

متن كامل را اینجا بخوانید.

نظرات بینندگان:

با عرض معذرت بغیز نفس زكیه و مختار كه روایاتش مختلفه اهل بیت از شهدای فخ و زید بن علی حمایت و تجلیل كردند بعنوان مثال:
[ 19964 ] 1 فإنّ زیداًكان عالما وكان صدوقا ولم یدعكم إلى نفسه ، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إلیه إنما خرج إلى سلطان مجتمع لینقضه
ترجمه:
زید مرد دانشمند و راستگویی بود و شما را به سوی خود دعوت نمی كرد.بلكه او شما رابه رضای آل محمد دعوت می كرد.و اگر پیروز شده بود به طور یقین به همان كه شما را بدان دعوت كرده بود وفاداری می نمود.
او علیه سلطانى كه همه گونه شرائط بیدینى در وى جمع شده بود قیام كرد تا اركان سلطنت او را بشكند
وسائل الشیعه جلد15
باب13- حكم الخروج بالسیف قبل قیام القائمhttp://www.rafed.net/books/hadith/wasael-15/

کد: 384643  | 26 تیر 1390 ساعت 03:32

هیچ خیر و نیكی برتر از آگاهی و آگاهی بخشی نیست. و هیچ شوزبختی بدتر از جهالت و نادانی نیست از شما برای آگاهی بخشی تان سپاسگذارم/ .

کد: 384650  | 26 تیر 1390 ساعت 03:51

اگر كسی یكمی دین خودش رو بشناسه گول این فیلمها از جمله همان كه غكسش رو گذاشتی نمی خوره

کد: 384664  | 26 تیر 1390 ساعت 05:54

چرا به جای حرفهای بعضی منبری ها و سخنرانهای بی مایه كه .. به نام دین به حورد مردم بی اطلاع می دهند، این حقایق گفته نمی شود؟ آیا علمای حوزه در مقابل امام زمان احساس مسولیت نمی كنند كه اجازه می دهند افرادی مثل آقای... حزفهایی را از طرف اسلام و امام زمان بزنند كه مایه شرم است؟ تا كی قرار است حقیقت دین به پای مصلخت های دنیایی و یا یا از ترس قربانی شود؟ جواب این همه جوانی كه به خاطر گفته ها و اعمال این افراد از دین فراری می شوند را چه كسی می دهد؟ چرا فقط گاهی یك صذای ضعیف از آیت الله وحید بلند می شود . چرا... در مقابل تحریف دین سكوت كرده اند.

کد: 384666  | 26 تیر 1390 ساعت 06:36

این قسمتی كه نوشته اید: مثلاً روایاتی كه قیام آن حضرت را قیام با سلاح و شمشیر و خونریزی و كشتار را لازمۀ قطعی ظهور معرفی می كنند .

در دوره دبیرستان در كتاب دینی ما دقیقا همین امده بود. الان نمیدانم هست یا نه. یعنی در كتاب های دینی چیزی خلاف واقع آموزش می دادند به ما؟

کد: 384671  | 26 تیر 1390 ساعت 07:29

در روایات "خراسانی" آمده است نه "سید خراسانی".

کد: 384705  | 26 تیر 1390 ساعت 09:41

خراسانی سید نیست در تمام روایات معتبرامده

خراسانی فقط در یك روایت كه معتبر نیست و اعتماد قطعی ندارد امده

از فرزندان هاشم است كه می تونه اسم پدرش هاشم باشه و... اما امده اند گفتند سید هست از بنی هاشم و...
كه با بعضی افراد سید مورد نظر تطبیق بدهند

کد: 384744  | 26 تیر 1390 ساعت 11:01

تحلیل بسیار دقیقی است امیدوارم همه موضوعات مهم دینی كه مورد سوء استفاده وسوء برداشت قرار می گیرند به همین شكل تجزیه و تحلیل شوند. در كتابهایی كه درباره مهدویت جاپ شده مثل كتاب اقای كورانی كه مستند اصلی تحلیل هایی كه طرفذاران این نظر می كنند خراسانی را از بنی هاشم و همان سید حسنی می دانند به همین خاطر در صحبتهایشان سید خراسانی می گویند . چون روایات میگوید مرد هاشمی از خراسان می اید. در مورد زید و ضهید فخ همه می گوین نیت انها خیر بوده ولی مقاله گفته بدون تایید امام صادق قیام كردند. وخب طرفدار ان انها از این كار امام صادق ناراحت بودند. حتمن می دانید كه زیدی ها چهار امامی هستند. یعنی از بعد از امام سجاد را قبول ندارند. قیام مختار هم مورد تایید امام سجاد نبود ولی در كتابها روایتهای زیادی در تجلیل از خود مختار وجود دارد.

کد: 384799  | 26 تیر 1390 ساعت 12:36

متاسفانه بعضی علما به دلیل ترس از متزلزل شدن اعتقاد مردم وارد این مباحث نمی شوند.در حالی كه با توجه به روند دنیا، این بی توجهی باعث ضعیف شدن موضع دین مداران در برابر جهان علم باور امروز است.
هیچ به این فكر كردید كه چرا جلسات شبی با قرآن كم شده و مداحی های كم مایه جای آن را گرفته است؟

کد: 384800  | 26 تیر 1390 ساعت 12:37

حضرت ایت الله سلام ..جنابعالی خوب میدانیدكه بقا برقدرت ودرامدهای ملیاردی بسیاری تاكید بر همین روایات واحادیث مجعول ومخدوش كه توسط تمامی نشریات اعم ازروزنامه ها كتب ورادیو وتلویزیون وحتی شبكه های ماهواره ای وابسته بطور مرتب پخش ومنتشر میشودداردبطور مثال ایا مجریان محترم برنامه رازیكبار شده كه در برنامه شان این روایات مشكوك را نقد كنند.....

کد: 384809  | sasan  | 26 تیر 1390 ساعت 12:53

كد384643 تجلیل غیر از حمایت است از نفس زكیه هم در تاریخ خیلی تجلیل شده ولی اقدام او برخلاف روش امامصادق(ع) بود ومورد تأئید قرار نگرفت.

کد: 384810  | 26 تیر 1390 ساعت 12:58

خدا به شما كه دین را از خرافات و خرافه پرستان جدا می كنید خیر بدهد

کد: 384812  | 26 تیر 1390 ساعت 12:58

دوستان به شما توصیه میكنم درباره امام زمان

كتاب غیبت نعمانی را مطالعه كنید


كه شیخ مفید فرموده اند هر كس میخواهد درباره امام رمان بداند آن كتاب كافی هست
مخصوصا باب 11 آن كتاب را بخونید كه درباره وظیفه شیعیان در عصر غیبت را بیان كرده

کد: 384822  | 26 تیر 1390 ساعت 13:09

روایاتی كه در باره غیبت و زندگی و ظهور امام زمان در طول بیش از هزار سال ثبت و ضبط شده همگی مورد وثوق علمای دینی بوده و هست. هیچیك از آقایان علمای دین قدرت رد یا حذف این روایت ها را ندارند زیر چیزی برایش تدارك دیده نشده و اساسا ادعاها بقدری صلبی و محكم طرح شده كه نمی شود دست به تركیبش زد یا مستعار فرض كرد. آنها گمان نداشتند روزی خواهد رسید كه به این روشنی همه چیز روی بساط بیاید و مردم آگاه و باسواد یكی یكی آنها را زیر و رو كنند!

کد: 384833  | عارف  | 26 تیر 1390 ساعت 13:24

‫خدایا مردم ایران را از شر موهومات و خرافات و ریا ،نجات بده.

کد: 384854  | 26 تیر 1390 ساعت 13:44

كتاب كالبدشكافی 4 انقلاب حتما خوانده شود

کد: 384929  | 26 تیر 1390 ساعت 15:21

هردم از این باغ بری مرسد تازه تر از تازه تری می رسد . هریك از این احادیث از یكدیگر عالی ترند. سعیتان مشكور باد.

کد: 385029  | 26 تیر 1390 ساعت 17:18