به نقل از مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز اسلامی هامبورگ نه فقط تنها نماینده مسلمانان که تنها نماینده سایر ادیان غیرمسیحی دعوت شده به این مراسم بود. هیئتی از مرکز اسلامی هامبورگ به ریاست آیت الله سید عباس قائم مقامی رئیس مرکز اسالم هامبورگ و معاون مرکر حجت الاسلام دکتر سید محمد ناصر تقوی دراین مراسم شرکت داشتند. ریاست مرکز اسلامی در این مراسم مورد استقبال مقامات مذهبی و سیاسی حاضر قرار گرفت. نمایندگان رسانه های عمومی نیز از حضور نماینده مسلمانان در این مراسم استقبال فوق العاده ای به عمل آوردند و با استفاده از این فرصت به مصاحبه با مسئوولین مرکز پرداخته و نظرشان را راجع به پاپ و فعالیت های او جویا شدند. آیت الله قائم مقامی در پاسخ به سوالات نمایندگان رسانه های عمومی گفت : ما از درگذشت پاپ ژان پل دوم عمیقاً متأسف هستیم و فقدان ایشان را ضایعه بزرگی می دانیم. شرکت ما در این مراسم نشان تأثر ما از این ضایعه اسفناک است. پاپ ژان پل دوم برای گفت وگو بین ادیان و صلح جهانی تلاش زیادی کرد. همچنین به مناسبت درگذشت پاپ ژان پل دوم پیام تسلیتی نیز از سوی آیت الله سید عباس قائم مقامی به عنوان امام مرکز اسلامی هامبورگ و رئیس اول شورای مسلمانان هامبورگ منتشر و برای رسانه های خبری ارسال شد. در پایان این مراسم نمایندگان و برخی رؤسای احزاب سیاسی معروف المان و همچنین کاردینال ها و نمایندگان کلیسا ها و سفرای برخی از کشورهای دیگر که در مراسم حضور داشتند دیدارهای جداگانه با قائم مقامی و هیئت همراه داشتند. این افراز ضمن ابراز خرسندی و تشکر از مشارکت و حضور رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در این مراسم بر لزوم تلاش جهت پیشبرد گفتمان بین ادیان و تحقق صلح جهان تأکید ورزیدند. اسقف اعظم کاتولیک ها کاردینال تیسن خطاب به رئیس مرکز اسلام هامبورگ گفت : از طرفی شما و از طرف دیگر ما باید سعی و تلاش کنیم نماییم تا یک گفتمان واقعی در راستای صلح جهانی صورت پذیرد.وی با اشاره به حضور قائم مقامی و هیئت همراه ایشان در این مراسم، خطاب به خبرنگاران گفت : ما در واقعه رحلت پاپ شاهد اتفاقات مهمی بودیم که حضور ایشان یکی از اتفاقات مهمی است که میان ادیان در حال وقوع است. آقای فون بویس شهردار هامبورگ نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور مقامات مرکز اسلامی هامبورگ در این مراسم با شاره به سفرهای مکرری که به کشورهای اسلامی داشته از جاذبه هایی که در این کشورهای دارند سخن گفت و بر لزوم شناخت مقابل تأکید کرد. وی گفت احساس می کنم با فعالیت هاییی که در حال انجام است هامبورگ از نظر گفت وگوی ادیان در حال یک تنفس جدید است و از این نظر یک موقعیت استثنائی پیدا کرده است. همچنین وی تمایل خود را به بازدید از مرکز اسلامی هامبورگ اعلام کرد. بر اساس این گزارش ، از شهردار هامبورگ و دیگر مقامات بلند پایه حاضر در این مراسم جهت یک دیدار دوستانه و گفت وگو در مرکز اسلامی هامبورگ دعوت به عمل آمد که از طرف آنان مورد استقبال قرار گرفت. نمایندگان احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات و حزب سبز ها نیز دیدار جداگانه با آیت الله قائم مقامی داشته و بر ضرورت ادامه گفت و گو های فی ما بین تأکید کردند. اسقف اعظم کاردینال تیسن در سخنان خود با اشاره به حضور پر شور مردم در مراسم یاد بود پاپ گفت : این حضور و اظهار عشق نشان دهنده وجود روح دینداری در مردم است و علی رغم وجود سکولاریسم مردم ما دیندار هستند. وی با اشاره به زندگی پاپ گفت : سه اصل برای پاپ خیلی مهم بود. آزادی، حقیقت و مسئولیت. ایشان در دوران کمونیسم لهستان از عدم آزدای بسیار رنج می برد. در زمان دانشجویی خود قطعه نمایشنامه ای تهیه کرده بود اما به خاطر فقدان آزادی مجبود بود که مخفیانه آن را اجرا نماید و حتی تصمیم خو را برای اسقف شدن به خاطر اختناق موجود مخفیانه اتخاذ کرد.ایشان آزادی را به معنای بی بند و باری نمی دانست و بر این باور بود که فقط انسان آزاد می تواند حقیقت را دریابد. او مسئولیت را به معنای پاسخگویی به نیازهای زمان تلقی می کرد. راجع به حقیقت نیز جناب پاپ بر این باور بود که انسان تنها موجودی است که می تواند به سوی حقیقت بشتابد و این امکان از سوی خدا برای او فراهم شده است که بتواند حقیقت را دریابد. حقیقت را نباید از بیرون خود جست وجو کنیم بلکه باید آن را در درون خود جویا باشیم.دیگر سخنرانان در جلسه نیز بر این نکته تأکید داشتند که پاپ ژان پل دوم در متلاشی شدن کمونیسم و سقوط های نظامهای استبدادی در اروپای شرقی نقش بسزایی داشته است.همچنین او از شکاف عمیق اقتصادی بین جنوب و شمال بسیار ناراحت بود و هرجنگ را شکستی برای انسانیت قلمداد می کرد و برای گفتمان بین اسلام و مسیحیت نیز اهمیت زیادی قائل بود.