دعوت به فهم درست اسلام ـ گزارش روزنامه آلمانی "نویس دویچلند" پیرامون تاثیر اندیشه های آیت الله قائم مقامی در رفع سوء تفاهمات از اسلام

روزنامه معروف و پر تیراژ آلمانی "نویس دویچلند" در شماره 10/3/2011 به بهانۀ انتشار کتاب "اسلام اروپا " که به تازگی پیرامون نظریه و اندیشه های آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی توسط پروفسوراُدواشتاین باخ شرق شناس معروف آلمانی در آلمان منتشر شده است ، به بررسی تاثیر اندیشه ها وفعالیتهای قائم مقامی در معرفی اسلام به جامعۀ اروپایی و کاهش سوء تفاهم ها میان این جامعه با مسلمانان پرداخته است.

در این گزارش مفصّل که با رویکردی مثبت و تفاهم جویانه با اسلام و مسلمانان نگاشته شده، آمده است:

« آیة الله قائم مقامی رهبر دینی شیعه در آلمان ، همگان را به یک اصلاحاتِ اسلامی دعوت می کند. وی مخالف تفسیرهای ظاهر گرایانه ای از آموزه های قرآنی است که بر اساس آن قرآن را موافق خشونت و دشمنی معرفی می کند . به نظر او قرآن هیچ مخالفتی با پیشرفت هایی که در جامعه بشری متناسب با تحولات زمان رخ می دهد ندارد . قائم مقامی با ردّ نظریۀ " مسلمانان در اروپا" [ که مسلمانان را عضوی بیگانه و زاید در جامعۀ اروپایی قلمداد می کند] ، معتقد است که مسلمانان – به عنوان عضوی از جامعۀ اروپا – با احترام گذاردن به مرزهای قانونی می توانند همانند موطن خود زندگی نمایند.

قائم مقامی تأکید می کند که باید [حقیقت] اسلام را خارج از برخی تفسیرهای سلیقه ای و تحریف آمیزی که وجود دارد شناخت. همچنین او معتقد به ضرورت تفکیک قطعی میان آموزه های دینی از سنت های ملّی و فرهنگ های قومی مسلمانان [در سرزمینهای مختلف] می باشد.

قائم مقامی با قدرت و شدّت از تفسیرهایی از قرآن که از فهم نادرست آن ناشی می شود و چهره ای خشن [از اسلام] ارائه می دهد دوری می گزیند. وی می نویسد : " اسلام در سوره های مختلف قرآن ، پرهیز از خشونت و مهرورزی و رحمت نسبت به یکدیگر را ترویج می کند و حفظ زندگی انسان را وظیفه ای همگانی می داند و [از بین بردن زندگی حتا به شکل ] خود کشی را تحریم کرده است و به شیوۀ یک زندگی پاک و اخلاقی هدایت می کند. پیام های قرآن باید در یک مجموعۀ به هم پیوسته فهمیده شود [و بنابراین نمی توان با استناد به یک آیه و بی توجه به سایر آیات ، چیزی را به قرآن نسبت داد.]

قائم مقامی [درمورد کاربرد خشونت] بر دو شرط مهم و اساسی اصرار می ورزد : [یکی برای] دفاع از زندگی و دیگری برای مبارزه در برابر ویرانگران و نابود گران [که جامعه را مورد هدف قرار داده اند . ] در غیر اینصورت آیة الله هیچ توجیهی را برای جنگ و ترور مشروع نمی داند. »

در قسمت دیگر این مقاله با اشاره به برخی از جنگها و دشمنی ها میان انسانها در طول تاریخ که با نام دین وبا تحریک انگیزه های دینی صورت گرفته آمده است :

« آیة الله قائم مقامی – عنوان آیة الله هم شأن عنوان کاردینال در کلیسای کاتولیک است-  همگان را به یاز تأمل در منبع ناب و اصیل اسلام (قرآن) فرا می خواند . وی تاکید و تکرار می کند که اسلام با سرعت و جدّیت به سوی صلح ، تفاهم و مدارا پیش می رود و این در ذاتِ پیام پیامبران وجود دارد. بنابراین مسلمان ، مسیحی ، یهودی و پیروان دیگر ادیان در عین وفاداری و پایبندی به عقاید و ایمان دینی خویش می توانند بدون آنکه نسبت به یکدیگر کینه و نفرت داشته باشند همزیستی نمایند.»

در پایان این مقاله که عکسی از ملاقات و گفتگوی قائم مقامی با اسقف دکتر هوبر رییس کلیساهای پروتستان آلمان در سال 2006 را نیز در کنارخود همراه دارد ، در مورد کتاب "اسلام اروپا"چنین اظهار نظر شده است :

« این کتاب ، یک روشنگری اسلامی است که در این سرزمین (اروپا) از میان مسلمانان ، مسیحیان ویهودیان و حتّی آنان که بی دین نامیده می شوند ، خوانندگان بسیاری خواهد یافت.»

یادآوری می شود کتاب " اسلام اروپا ؛ تجربه ها و اندیشه های یک آیة الله در اروپا " که بر اساس سخنرانیها ، مصاحبه ها و بیانیه های آیة الله قائم مقامی توسط انتشارات هانس شیلر آلمان – برلین منتشر شده است ، تا کنون واکنشهای بسیاری را در میان رسانه ها ، شخصیت های دینی و سیاسی آلمان و اروپا به دنبال داشته است. خوزه باروسو رییس اتحادیۀ اروپا ، رهبر کاتولیکهای آلمان ،برخی نمایندگان پارلمان، رییس دانشگاه هامبورگ ، دانشگاه ماربورگ ، دانشگاه زوریخ و... از کسانی بوده اند که آن را مورد تقدیر قرار داده و بر نقش مؤثر آن در ایجاد همگرایی میان مسلمانان و جامعۀ اروپایی و ناکامی روندِ اسلام هراسی تأکید نموده اند.