بیانیه آیة الله قائم مقامی در رابطه با فیلم موهن علیه پیامبر اسلام (ص)

به نام آزادی بیان ، در برابر کرامت انسان

آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی در بیانیه ای که امروزخبرگزاری آلمان آن را مخابره کرد، ضمن محکومیت توهین به احساسات دینی مسلمانان نسبت به سوء استفاده طراحان پیدا و پنهان این سناریو، از برخی رخدادها در حاشیه اعتراضات به حق مردم مسلمان هشدار داد. در متن بیانیه رئیس «انستیتو تحقیقات اجتهادی عقلانیت اسلامی و الهیات صلح » (در آلمان)  که اصل آن به آلمانی می باشد آمده است:

 «بازهم تکرار یک سناریو! نفرت پراکنی ، هتک حرمت از یک سو و تحریک احساسات و بروز خشم از سوی دیگر!

در شرایطی که جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر نیازمند زندگی و همزیستی در صلح است ، و درزمانه ای که بیش از هر زمان دیگری بهانه ها برای بر افروختن آتش خشونت و دشمنی می تواند موثر و کارگر باشد ؛چه کسی می تواند تردید کند که اجرای یک سناریوی تکراری که پیش از این بارها آثار آن در جریحه دار شدن عمیق ترین احساسات دینی تجربه شده است ، یک خیانت بزرگ به بشریت و صلح جهانی است و چه کسی می تواند باور کند که عاملان و مجریان پیدا و پنهان این سناریو، تعمد در تحریک احساسات و ایجاد نفرت نداشته اند ؟

تردیدی نیست که باورها و اعتقادات هر کس را می توان نقد علمی کرد ، اما احساسات و عواطف برآمده از اندیشه ها و عقاید دینی ، جزء اصلی وجدان و طبیعت انسانی است . می توان جدّی ترین نقد های علمی را بر باور ها و عقاید دیگران داشت  ، اما هرگز نمی توان آنها را مورد هتک و توهین قرار داد . چرا که این به معنای هتک حرمت انسان و سلب  " آزادی عقیده و وجدان "  اوست!

مطمئناً قوانین حقوق بشریِ بین الملل برای حمایت از کرامت انسان و آزادی های دینی ، از ظرفیت لازم برخوردارند. پس چرا با بهره گیری از این ظرفیتهای قانونی با توزیع کنندگان نفرت و هتاکان برخورد مناسب صورت نمی گیرد تا از تکرار چند بارۀ چنین اتفاقاتی که گاه هزینه ها و آسیبهای غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد ، جلوگیری گردد؟ چرا در کسانی که مورد توهین و هتک قرار می گیرند و حرمت و کرامت خویش را مخدوش شده می بینند و آزادی وجدان خود را سلب شده می یابند ، این اطمینان ایجاد نمی شود که قانون از بدیهی ترین  حقوق انسانی شان در برابر آنان که به تکرار و با رذیلانه ترین شیوه های غیر انسانی و غیر اخلاقی این حقوق را نقض می کنند ، دفاع خواهد کرد ؟ تا نیازی نباشد که مردم خود برای دفاع از حقوق خویش مستقیم وارد عمل شده و احیاناً در مواردی مورد سوء استفاده افراطیون و خشونت طلبان قرار گیرد.

 اعلام اعتراض در برابر توهین به مقدسات و عمیق ترین باورهای انسان ، یک حقّ قطعی و نیز یک وظیفۀ مسلّم انسانی و دینی است و در عین حال خواهران و برادران مسلمانم باید هوشیار باشند که هدف افراط گرایان کینه توز ایجاد سناریویی برای اثبات ناکارآمدی صلح و همزیستی مسلمانان و پیروان سایر ادیان ، و برانگیختن  نفرت و دشمنی از طریق معرفی اسلام و مسلمانان به عنوان عاملان خشونت و ناامنی است. پس هرگونه اقدام نادرست و بهره گیری از شیوه های غیر موجه و افراط گرایانه ، بی تردید کمک به اجرای پروژه ای است که آنان مدیریت اش را برعهده دارند و در نتیجه به تحقق اهداف غیرانسانی طراحان اصلی این پروژه یاری می رساند. ضمن آنکه از قرآن کریم آموخته ایم که هرگز نباید استیفای حقّ را با ناحقّ ( ظلم ) و انجام  وظیفه را با گناه همراه کرد . و اگر چنانکه عمل ما که به نیت اظهار وفاداری به پیامبر کرامت و اخلاق صورت می گیرد موجب برداشت نادرست دیگران از اسلام و آموزه های آن پیامبر گرامی گردد ، خود ظلم مضاعفی را بر ساحت قدسی آن حضرت روا داشته ایم.

پیامبر بزرگوار اسلام (ص) بارها و بارها شخصاً و مستقیماً به بدترین و سخت ترین شیوه ها مورد اهانت و توهین دشمنانِ نادان  قرار گرفت . آنهم زمانی که  در مدینه کاملاً از قدرت برخوردار بود؛ اما هربار با محبت و مهربانی و اخلاقِ انسانی خود آنان را شرمنده و ادب می کرد.

باید کوشید از تمام ظرفیت های حقوقی و دمکراتیک موجود برای استیفای حقوق مسلمانان و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی بهره گرفت. از این رو از همۀ روشنفکران وآزادیخواهان ، رهبرانِ ادیان و مذاهب مختلف و صلح دوستان درخواست می کنم با روشنگری خود و نیز از کلیۀ حقوقدانان و سیاستمداران  دمکرات می خواهم با اقدام و تصمیمات جدی شان ، بکوشند تا بصورت نهادینه و قانونی مرز میان آزادیِ بیان و آزادی نقد ، از توهین به باور ها و احساسات انسانها و سلب آزادیِ عقیده و وجدان آنان ، تفکیک گردد تا در آینده دیگر شاهد سوء استفاده از نام آزادی برای هتک حرمت و کرامت انسان و زمینه سازی برای ایجاد خشونت و تهدید صلح در جامعه بشری نباشیم .»

سید عباس حسینی قائم مقامی

17 سپتامبر 2012