تبلیغ اسلام شناخت زبان درونی مخاطب را می‌طلبد

 رئیس هیئت مؤسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه لازمه تأثیرگذار بودن تبلیغات دینی را بر افراد مختلف شناخت زبان مخاطب دانست.


آیت‌الله سیدعباس حسینی قائم‌مقامی، رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ و رئیس هیئت مؤسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به راهکارهای تأثیرگذار کردن تبلیغات دینی در داخل و خارج کشور و ارزیابی وضعیت کنونی پرداخت.

وی با بیان اینکه زبان، مخاطب محور است اظهار کرد: زمانی که مخاطب مبلغ و تبلیغ دینی تغییر می‌کند باید متناسب با مخاطب رفتار کرد و تمام ذهنیت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی و روانشناختی وی را لحاظ کرد.

آیت‌الله قائم‌مقامی ویژگی‌های روانشناختی مخاطب ایرانی را با اروپایی بسیار متفاوت دانست و تصریح کرد: برای تبلیغ اثرگذار دینی بر مخاطب اروپایی باید با شاخصه‌های روانی و اجتماعی حاکم بر زندگی وی آشنا بود و از این مؤلفه‌ها برای عجین کردن وی با تعالیم دین اسلام بهره گرفت.

ضرورت شناخت تفاوت میان زبان قرآن و زبان قرآنی

وی لازمه تأثیرگذار بودن مبلغ و یا تبلیغ دینی بر افراد مختلف را شناخت زبان مخاطب دانست و گفت: زبان قرآن، زبان فطرت، انسانیت و ارزش‌های انسانی است، اما زبان قرآنی که ناظر بر مخاطب نخستین بوده، عربی است.

آیت‌الله قائم مقامی در ادامه افزود: از دیگر تفاوت‌هایی که در تبلیغ دینی برای شهروندان ایرانی با اروپایی باید مدنظر قرار گیرد استفاده از نوع زبان قرآن و زبان قرآنی است.

رئیس هیئت مؤسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه ادامه داد: در تبلیغ دینی برای شهروند ایرانی می‌توان به صورت توأمان از زبان منطق بیرونی و درونی یعنی زبان دین و زبان دینی استفاده کنیم اما در تبلیغ برای مخاطی خارجی صرفا باید از زبان دین استفاده کنیم.

مخاطب را نشناخته‌ایم
 

وی در ارزیابی نوع تبلیغاتی که در حال حاضر در داخل و خارج کشور برای معرفی دین اصیل اسلام صورت می‌گیرد گفت: متاسفانه چه در داخل و چه در خارج کشور زبان مخاطب به درستی تشخیص داده نشده و تبلیغات انجام گرفته ضعیف هستند. 

لینک اصلی منبع خبر:

http://www.iqna.ir/fa/news/3460185/تبلیغ-اسلام-شناخت-زبان-درونی-مخاطب-را-می‌طلبد