آیت الله سید عباس قائم مقامی

آیت الله سیدعباس حسینی قائم مقامی در سلسله سخنرانی های محرم با اشاره به انتشار سخنانی که رسالت نبوی و هدف دین را کسب قدرت می داند، این سخنان را همان محتوای تفکرات داعش و حکومت بنی امیه دانست و افزود: این درد را به کجا ببریم که در مجلس امام حسین و به اسم سیدالشهدا، می گویند از نظر اسلام، قدرت برهمه چیز از جمله اخلاق و تربیت و آگاهی بخشی اولویت دارد؟! مگر حرف یزید و بنی امیه چه بود؟ مگر حرف داعش الان چیست؟ مگر در قرآن مکررا بصورت صریح و نص، خلاف این گفته نشده است؟
وی ادامه داد: اگر به دنبال قدرتید، بهره مند از قدرتید و قدرت را منحصرا برای خودتان می خواهید، چرا این را به نام دین و پیامبر و اسلام جلوه می دهید؟
گاه یک طلبه کم سواد، حرفی می زند که بر خلاف نص آیات قران  و روایات ماست، اما چون به نفع برخی جریان‌هاست به او تریبون می دهند و نسل جوان هم گمان می کنند واقعا این سخن اسلام است در حالیکه به نظرات دیگر اجازه طرح نمی دهند.
ایشان ادامه داد: مگر حرف یزید چه بود؟ غیر از اینکه هدف اصلی قدرت است و اخلاق و آگاهی و تربیت در برابر قدرت اهمیت ندارد و چون قدرت در دست ماست، پس ملاک حق ما هستیم؟
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: برخی نگاه ها در اهل سنت بر همین اساس است که می گویند با وجود احترامی که برای حسین بن علی قائل هستیم، در حادثه کربلا حق با یزید بود و حسین با شمشیر جدش کشته شد؛ چرا که پیامبر اصالت را به قدرت داد و یزید هم برای حفظ حکومت و قدرت ناگزیر به قتل حسین بود، چون در مقابل قدرت خروج کرده بود و فتنه گری می کرد.
وی گفت: بعضی از آقایان اگر شجاعت پیدا کنند، عملکرد امیرالمومنین را هم نقد می کنند، چون برخلاف این نگاه عمل کرد و برای قدرت و حکومت اصالت قائل نبود بلکه برای عدالت و رضایت عمومی اولویت قائل بود. به همین دلیل هم عمر حکومت ایشان به پنج سال نرسید و قدرت و حکومت را از دست داد، در حالیکه فرمود: من بهتر از معاویه سیاست را بلدم، اما صلاح دیگران را به قیمت فساد خود نمی خواهم.

به گفته قائم مقامی، کل دوره حکومت امام علی(ع) در شرایط حساس کنونی و جنگ و بحران گذشت، اما ایشان نه تنها صدای منتقد و مخالف را نبست، بلکه مردم را تشویق و حتی توصیه به انتقاد از حکومت و قدرت می کرد و از چاپلوسی و تملق نسبت به خود برحذر می داشت
ترور نماد اجبار و زور و اقدام غیرقانونی است
یا فرد دیگری مدعی می شود که در اسلام ترور داریم! اگر قرار به مجوز ترور وجود داشت که حضرت مسلم بن عقیل، ابن زیاد را ترور می کرد و شاید اصلا عاشورا رخ نمی داد! آن وقت دفاع از ترور را با یک جمله که منبعش عبارتی از سیره ای بدون سند و برخلاف روایات قطعی و سنت اهل بیت است، در جامعه مطرح می کنند و چهره دین و تشییع را تخریب می کنند
وی گفت: برخی هم مدعی می شوند حسنین علیهما السلام در فتوحات خلفا و جنگ با ایران شرکت داشتند و چهره اهل بیت را در نگاه افکار عمومی مخدوش می کنند، در حالیکه این ادعا هم نه تنها سند صحیح تاریخی ندارد، بلکه برخلاف روایات و سیره است، بزرگان فقهای شیعه معتقد بودند اراضی تصرف شده در فتوحات غصبی است.

لینک مصاحبه