اهم موضوعات مطرح شده :
مقدمات عرفان عملی-پاره از مكاتب تربيتی و اخلاقی-رابطه عشق و رضا-توبه-انابت-مبانی اخلاقی و اعتقادی تسامح و تساهل-نقش زمانهاو مكانهاي خاص در فرايند تكامل روحي انسان-اشاراتي در باب شخصيت عرفاني حضرت زهرا(س)-فضيلت ماههاي رجب، شعبان و رمضان–سنتهاي الهي در جامعه و تاريخ-ارزش تفكر-كاركرد تربيتي انديشه مهدويت


۹/۸/۷۵ تا ۱۰/۱۰/۷۶ تعداد 12 جلسه از مجموع 27 جلسه در سایت موجود است ــ شماره مسلسل : ۲۱۲ تا ۲۳۹

مشاهده فایل جلسه اول


مشاهده فايل جلسه دوم


مشاهده فايل جلسه سوم


مشاهده فايل جلسه چهارم


مشاهده فايل جلسه پنجم


مشاهده فايل جلسه ششم


مشاهده فايل جلسه هفتم


مشاهده فايل جلسه هشتم


مشاهده فايل جلسه نهم ـ بخش اول


مشاهده فايل جلسه نهم ـ بخش دوم


مشاهده فايل جلسه دهم


مشاهده فايل جلسه یازدهم


مشاهده فايل جلسه دوازدهم