درسگفتارهای آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی

تحت عنوان :

هویت و ماهیت تشیع

از شب پنجم ماه  محرم در تهران (از ۳ مهر تا روز عاشورا )  

مکان: خ ولی عصر ،میدان منیریه، خ پیران عقل، بن بست صداقت، پلاک ۶

زمان: ساعت ۲۰/۳۰  ( ۸ و نیم شب )