به نام خداوند امید و زندگی

دوست گرامی ! 

سلام علیکم ؛ آغاز سال جدید ، نیکو بهانه ای برای دگر باره ساختن دوستی هاست.

اقوام و ملّتهای مختلف در طول تاریخ ، متناسب با باورها و ارزشهای سنّتی و فرهنگی خود ، روزی را برای آغاز سال برگزیده اند و ایرانیان ، بهار را مبدأ شروع سال جدید قرار داده اند. نخستین ویژگی ای که این انتخاب را متفاوت و برجسته می سازد هماهنگی کامل میان این سنّت فرهنگی با « طبیعت » است. آغاز سال جدید در نوروز فقط یک قرارداد و واقعهء تقویمی نیست بلکه یک حقیقت برآمده از متن طبیعت است. بدون نگاه به تقویم خورشیدی نیز می توان « نفس کشیدن زمین » را شنید ، « عطر افشانی شکوفه ها » را استشمام نمود ، « سربرآوردن لاله ها »   را دید ، « لطافت جانفزای باد بهاری » را بر گونه ها حس کرد و « پایان سردی و سرمای زمستان » و « تولّد امید و زندگی » را نظاره گر بود.

نوروز 1388 که تقارن با ایّام میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) به آن نشاط و طراوتی دگرباره بخشیده است را صمیمانه به جنابعالی و خانوادهء محترم تبریک عرض می نمایم برایتان سالی سرشار از سلامتی و سعادت آرزو دارم و همگان این تقارن مبارک را به فال نیک می گیریم و از زبان حضرت حافظ آرزو می کنیم که در سال جدید ، « غنچه های فرو بستهء کار جهان » به برکت « باد بهاری رحمت حق » گشایش یابند .

در تفأل به لسان الغیب برای بهارینهء امسال چنین آمد :

چو غنچه ، گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری ، گره گشا می باش

 

برادرتان سید عباس حسینی قائم مقامی

نوروز 1388