نام کتاب: فقه و موضوعات تازه ياب نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: سال نشر: شابک:

پيرامون اثر :

در اين مجموعه برخي از مهمترين موضوعات نو پيداي فقهي كه برخي از آنها مورد ابتلاي مسلمانان مقيم كشورهاي غير اسلامي مي باشد از منظر فقه اجتهادي مورد بررسي و پاسخيابي قرار گرفته است. ذبائح اهل كتاب – ذبح با وسايل مكانيكي – سنّ بلوغ دختران – ازدواج با اهل كتاب – طهارت كتابي و غير كتابي – اجزاي ميته در مأكولات و غير مأكولات – التزام به ضوابط و قوانين كشورهاي غير اسلامي – معامله محرّمات با غير مسلمانان – حدود و مفهوم تعاون بر إثم – احكام ارتداد – مفهوم ضروريّ دين – مصافحه با اجنبيه – دخول غير مسلمان به مسجد – ثبوت الهلال و حكم الحاكم – وحدت افق – شبيه سازي – حكم معالجه با اعيان نجس – احكام استحاله و …