سخنرانی در نشست امام خمینی و چالش عرفان وسیاست
سخنرانی ها و مصاحبه ها
سخنرانی در نشست امام خمینی و چالش عرفان وسیاست

آیت‌الله سید عباس حسيني قائم مقامی...

اگر معیارهای دینداری فقط "نشانه های ظاهری" باشد، چه بسا داعش از ما مسلمان تر است!
سخنرانی ها و مصاحبه ها
اگر معیارهای دینداری فقط "نشانه های ظاهری" باشد، چه بسا داعش از ما مسلمان تر است!

آیت‌الله سیدعباس حسینی قائم‌مق...

هدف آل سعود تشدید اختلاف میان شیعه و سنی است
سخنرانی ها و مصاحبه ها
هدف آل سعود تشدید اختلاف میان شیعه و سنی است

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
مرکز اسلامی هامبورگ، مرکزی برای تفاهم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ا...

ضرورت و چرایی تأسیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگهای شیعه
سخنرانی ها و مصاحبه ها
ضرورت و چرایی تأسیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگهای شیعه

برادران اهل سنت در روند حضور در اروپا به...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
ضرورت تبدیل پیامهای تخصصی دین به پیامهای عمومی

آیت‌الله سیدعباس حسینی قائم‌مق...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
توجه به زبان درونی مخاطب در تبلیغ

آیت‌الله سید عباس حسینی قائم‌م...

مثلث زبان قرآن : مخاطب ، موقعیت  و مضمون
سخنرانی ها و مصاحبه ها
مثلث زبان قرآن : مخاطب ، موقعیت و مضمون

نشست تخصصی «آسیب‌شناسی زبان د...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
تفکیک شخصیت فردی و اجتماعی انسان شرک آمیز است

آیت‌الله سید عباس حسینی قائم‌م...

از تمام ظرفیت ها برای محکوم کردن فاجعه بزرگ شهادت شیخ نمراستفاده کنیم
سخنرانی ها و مصاحبه ها
از تمام ظرفیت ها برای محکوم کردن فاجعه بزرگ شهادت شیخ نمراستفاده کنیم

آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی در گف...