سخنرانی ها و مصاحبه ها
انکارهولوکاست بزرگترین خیانت به منافع ملی

به گزارش سایت آینده هفت سال قبل و در زما...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
چرا نمی توانم هولوکاست را انکار کنم؟؟

هفت سال پیش ،چند ماه پس از نخستین مصاحبه...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
معیارهای دینداری

اخلاق و رفتار فردی و اینکه یک فرد تنها د...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
فرقه گرایی بزرگترین تهدید برای اسلام و تشیع است

اگر عناصر احساسی را جایگزین عناصر عقلانی...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
انگیزه قیام امام حسین(ع) اصلاح جامعه دینی بود و نه کسب قدرت

بنی امیه سالها "جبرگرایی" و &q...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
ایران باستان نه مقدس است، نه باطل و نشانه جاهلیت

برخی به طور مطلق گذشته و هویت تاریخی را...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
اسلام ایران را فتح نکرد، بلکه برخی اعراب مسلمان ایران را فتح کردند

سیره ائمه معصومین کشورگشایی و فتوحات نبو...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
درسگفتارهای شبهای محرم

ویژه برنامه دهه نخست محرم با درسگفتارهای...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
یک نامه اخلاقی

ذیحجة هـ . 1433 / مهر و آبان 1391 | ده ر...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
حضرت رضا (ع) و ترسیم « عقلانیت و اعتدال اسلامی» در میانۀ افراط گرایی دینی

« براهین عقلی در آموزه های حضرت رض...

سخنرانی ها و مصاحبه ها
به نام آزادی بیان ، در برابر کرامت انسان

28 شهریور 91 -17 سپتامبر | بیانیه آیة ال...

مسلمانان در میانۀ سنت و مدرنیسم در سمینار مرکز گفتگوی هگه آلمان
سخنرانی ها و مصاحبه ها
مسلمانان در میانۀ سنت و مدرنیسم در سمینار مرکز گفتگوی هگه آلمان

مرکز علمی – آموزشی مسیحی هگه در اد...