انتشار مقاله ای جدید از آیة الله قائم مقامی پیرامون احکام کیفری قرآن

در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه

در پی انتشار مقاله ای از پروفسور تیلمان ناگل استاد دانشگاه گوتینگن آلمان در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که در آن با استناد به برخی احادیث جعلی ، ادعا شده شده بود که قرآن مورد تحریف قرار گرفته است، قائم مقامی به ادعای او پاسخ داد. این استاد معروف کرسی اسلام شناسی در ادامه مقاله خود همچنین مدعی شده بود که حکم سنگسار در آیات قرآن وجود داشته و در زمان خلیفه دوم از آن حذف گردید و بدین ترتیب با بررسی احکام فقهی سنگسار نتیجه گرفته است که قوانین کیفری قرآن مبتنی بر خشونت می باشد. قائم مقامی در پاسخ مفصّـل و مستدلّ خود که در یک صفحۀ این روزنامه معروف و پر تیراژ آلمان چاپ گردید ضمن ردّ هر گونه تحریف در قرآن کریم با یاد آوری اینکه اثبات صحت تاریخی احادیث  نیازمند بررسی های دقیق علمی است و هر آنچه که در کتب حدیث آمده ، قابل استفاده نمی باشد ، ارزش معرفتی آنها را در مرتبۀ پس از قرآن دانسته است. این مقاله در ادامه با بررسی احکام کیفری در عهد قدیم و تــلــمود (کتاب های مقدس یهودیان) و بر شمردن موارد خشونت در این متون که برای جرایم ساده و کوچک مقرّر شده است ، به تشریح فلسفه مجازات خصوصاٌ جرایم اخلاقی از نگاه قرآن کریم پرداخته و نتیجه گرفته است که هدف اصلی تشریع مجازات برای جرایم اخلاقی درقرآن ، نه انتقام جویی و نه حتی کیفر مجرمان است ، بلکه بازدارندگی و حفظ سلامت اخلاقی جامعه می باشد وبه همین دلیل پس از وقوع جرم ، علاوه بر اینکه خود شخص و دیگران را تشویق به عدم اظهار و افشای آن نموده ، فرایند اثبات جرم را آنچنان پیچیده و سخت طراحی کرده است که به صورت طبیعی طیّ این فرایند بسیار مشکل  و گاهمحال می باشد . در واقع قرآن ضمن آنکه با قرار دادن این مجازات ها بر زشتی فوق العاده گناهان اخلاقی تاکید کرده و بدین وسیله انسانها را از ارتکاب آنها بر حذر داشته است ولی در عین حال با قرار دادن شرایط بسیار سخت برای اثبات این جرایم به شدت از انگیزه تلاش برای اثبات این جرایم کاسته است.

در پی انتشار این مقاله  در شماره  روز چهارشنبه 17.11.2010 (26 آبان 1389) روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، در خواستهای دیگری برای مصاحبه پیرامون این موضوع که مورد توجه محافل فرهنگی و اجتماعی اروپا قرار دارد از سوی برخی شبکه های تلویزیونی و مطبوعات ارائه شده است .