انستیتو تحقیقات اجتهادی پیرامون صلح و عقلانیت اسلامی با مجوّز رسمی در آلمان آغاز به کار کرد . این انستیتو که زیر نظر آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی و با همکاری جمعی از فعالان عرصۀ گفتگوهای دینی در آلمان و اروپا تشکیل شده است ، در صدد است تا با تکیه بر منابع اصیل و درجۀ اول و با تعهد به روش شناسی مشروع اسلامی (اجتهاد) به معرفی چهرۀ عقلانی و خرد پذیر اسلام بپردازد . بنیانگزاران این انستیتو بر این باورند که تا کنون عمدۀ فعالیتها در عرصۀ گفتمان اسلامی در آلمان و اروپای مرکزی معطوف به رویکردهای تبلیغی و در مواردی نیز  تخصصی و آکادمیک بوده است و در حوزۀ عمومی شاهد حضورِتعامل گر اسلام با تاکید بر ماهیت گفتمانی آن نبوده ایم . به همین دلیل با بهره گیری از تجربیات و مطالعات طولانی انجام گرفته در طی سالهای گذشته ، این انستیتو در صدد است تا راهی برای ورود گفتمان عقلانی اسلام در حوزۀ عمومی بگشاید و همزمان، نخبگان و عامّۀ افراد جامعه را مخاطب قرار دهد . بر اساس مجوّز قانونی صادر شده ؛ پاسخگویی به پرسشها ، تبیین نظریه های اسلامی پیرامون موضوعات مورد ابتلاء و روز آمد ، پژوهشهای قرآنی ، ارائه ترجمه وتفسیر قرآن به زبان آلمانی ، معرفی اندیشه فلسفی اسلام ، گفتگوی بین الادیان در حوزه ها ی تخصصی و عمومی الهیات ، راه اندازی سایت های دینی و انتشار کتاب و نشریه و برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی در موضوعات مختلف اسلامی ، از مهم ترین فعالیتهای این انستیتو می باشد . خبرگزاری آلمان ضمن اعلام راه اندازی این انستیتو  یادآور شده است که برای نخستین بار یک موسسۀ اسلامی  بر اساس مجوّز قانونی می تواند فعالیتهای خود را توسط کارشناسان دینی و زیر نظر یک صاحب نظر اسلامی که صلاحیتهای علمی او از سوی مراجع مذهبی به تأیید رسیده است، انجام دهد .