دعای پرفیض عرفه در محفل انس دوستان

با سخنان آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی ، روز سه شنبه ، 23 مهرماه 1392 در تهران ( خ ولیعصر - نرسیده به

منیریه - خ پیران عقل - بن بست صداقت - بیت الاحزان حضرت زهراء س)