اربعین سالار آزادگان و یاران وفادارش
با سخنان آیت اله حسینی قائم مقامی
یکشنبه شب - از ساعت 19:30
تهران- خیابان ولیعصر(ع) - میدان منیریه - خ معیری - خ صداقت - خ پیران عقل -بن بست صداقت بیت الاحزان