آغاز درسگفتارهای

" تدبر در معارف قرآنی "

 توسط آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی

یکشنبه شب ها ؛

30 دقیقه پس از نماز مغرب و عشاء در محل حسینیه محبان الصادق (ع)

 آدرس  تهران ، خ مجاهدین اسلام ، نرسیده به میدان شهدا ء ،

خ عظیم زادگان ، روبروی مسجد علی ابن موسی الرضا (ع)