ضیافت الهی تدبر در قرآن کریم

درسگفتارهای آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی

از یکشنبه 31 خرداد (4 رمضان المبارک ) هر شب از ساعت 12 شب

مکان: تهران- میدان شهداء، خ عظیم زادگان ، خ شهید قادری روبروی مسجد علی ابن موسی الرضا ع ،

حسینیه محبان الصادق ع