درسگفتارهای ماه محرم الحرام ؛

آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی

با موضوع :

عاشورا در برابر فرقه شده گی دین 

زمان : از پنج شنبه شب دوم محرم 23/7/ 1394

مکان :  تهران ؛ خ ولیعصر خ معیری خ صداقت خ پیران عقل ، بن بست صداقت - قرائت زیارت عاشورا از ساعت 8 شب و شروع درسگفتارها از ساعت : 8:30 شب