کتابخانهء ملی آلمان با انتشار یک یادنامه از پرو فسور هوبرتوس مینارک

وی از این جهت وضعیّتی مشابه به همکار آلمانی خود پروفسور هانس کونگ دارد که وی نیز به دلیل مواضع انتقادی نسبت به کلیسای کاتولیک از سوی واتیکان طرد گردید و اکنون به عنوان متفکر و نویسنده ای نظریه پرداز فعالیت می کند.
در این یادنامه که با موضوع عقل و ایمان منتشر شده است ، دهها تن از روشنفکران ، متفکران و استادان دانشگاهی آلمان و اتریش مقاله های خود را در این موضوع ارایه کرده اند و رویکرد اصلی این مقالات نقد بنیادین کلیسای کاتولیک و شخصیت پاپ می باشد. و به همین مناسبت در بخشی از این کتاب برخی مکتوبات آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی رئیس  مورد اقتباس و تحلیل قرار گرفته است. نامهء قائم مقامی به پاپ بندیکت شانزدهم ، از جمله مکتوباتی است که مورد توجه برخی نویسندگان این کتاب قرار گرفته و با نقل قسمتهای اصلی این نامه ، نظرات پاپ مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این کتاب در 350 صفحه از سوی بخش بیلبیوگرافی آلمانی کتابخانه ملی منتشر شده است.

Hubertus mynarek ) از مقام علمی و فرهنگی این دانشمند اتریشی تقدیر نمود. پروفسور مینارک که در رشته های فلسفه ، تئولوژی و روانشناسی تحصیل کرده است در سال 1929 در یک خانواده کاتولیک به دنیا آمد و به دلیل تحصیل در رشتهء تئولوژی ( الهیات ) به مقام کشیشی کلیسای کاتولیک دست یافت اما به دلیل اعتراض به پاره ای عقاید و رفتارهای کلیسای کاتولیک و نگارش نامه به پاپ ، از کلیسا خارج شد و با از دست دادن کرسی پروفسوری خود ، به اجبار از سوی دولت اتریش بازنشسته گردید. و از آن پس به عنوان یک اندیشمند منتقد به فعالیت های علمی و مطبوعاتی آزاد اشتغال دارد.

لینک به منبع خبر