نام کتاب: كتاب الصلاة (تقريرات درس آيت الله سيد محمد روحاني) نويسنده: سيد عباس حسيني قائم مقامى نام انتشارات: سال نشر: شابک: 2156487463216

با عرض پوزش در حال حاضر خلاصه ای از مطالب این کتاب موجود نیست