تاریخ :01.09.2005

متن خبر : به مناسبت سالروز بعثت فرخنده پيامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) مراسم جشن با شکوهی با حضور مسلمانان و شخصيتهای مذهبی از مليتهای مختلف در تاريخ يکم سپتامبر2005 در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار گرديد . در مراسم بزرگداشت مبعث پيامبر رحمت (ص) گوشه هايی از فيلم محمد رسول الله (ص) به نمايش گذاشته شد و با تلاوت دلنشين کلام وحی توسط چند تن از اساتيد و قاريان برجسته و اجرای دکلمه ادامه يافت . در ادامه آقای شيخ صادق سعیدی یکی از خطبای عراقی مقیم اروپا به ایراد سخنرانی به زبان عربی پرداخت که همزمان به زبانهای دیگر ترجمه می گشت . وی موضوع صحبت خویش را عظمت روز مبعث و ویژگی های شخصیتی پیامبر اکرم (ص) قرار داده ، به تشریح وقایع تاریخی و اثرات آن در ایجاد تمدن بشری پرداخت. سعيدی در تبيين عظمت شخصيتی پبامبر اکرم (ص) موضوع معراج آن حضرت را با نقل احادیث و روایات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد .در ادامه سيد عباس حسينی قائم مقامی امام ومدیر مرکز اسلامی هامبورگ به ایراد سخنرانی پرداخت وی ضمن عرض تبریک عيد سعيد مبعث و خير مقدم به ميهمانان ، به تأکيد پيامبر اسلام (ص) به مسئله عدالت در حوزه روابط اجتماعی اشاره کرد و افزود : در عدالت ساده ترین تعریف برخورداری همه افراد از حقوق مساوی است . طبعاً هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران رفتاری ناعادلانه است که مورد نهی پيامبر اسلام قرار داشت .مقتضای عدالت این است که اگر به حریم وحق کسی تجاوز شد او از حق جبران و مقابله به مثل برخوردار است . اما این همه پيام آن حضرت نبود بلکه عمومی ترین اصل اخلاقی که او بر آن پای می فشارد و مهمترین محور هدایت و رسالت او را تشکيل می داد، تعميم و همگانی کردن محبت بود .یکی از بزرگترین کارهای پيامبر این است که روابط عاطفی و محبتی نهایت در حوزه روابط خانوادگی محدود و محصور بود را به همه افراد جامعه تعميم بخشيد و نگاه انسانی به یکدیگر ترویج نمود . و لذا یکی از نخستين کارهای پيامبر پس از استقرار در مدینه ، برقراری اخوت و برادری ميان همه آحاد جامعه اسلامی بود و این یعنی تعميم محبت و توزیع دوستی و عشق ميان انسانها. از سوی دیگر قرآن کریم صریحاً توصيه می کند که مؤمنان بدی ها را با خوبی که « عدالت » پاسخ می دهند) سوره رعد آیه ٢٢ .( ظاهراً این دستور ، با حق جبران و مقابله به مثل را برای کسی که مورد ظلم و بدی قرار گرفته منافات دارد . ولی در نظام اخلاقی و حقوقی اسلام این تنافی و تضاد u1705 کاملاً منتفی و بی مورد است .امام مرکز اسلامی هامبورگ در بخش دیگری از سخنان خود بر تأکيد پيامبر اسلام(ص) بر عدالت در دو حوزهء فردی و اجتماعی اشاره کرد و افزود :پيامبر اسلام (ص) برعدالت در دو حوزه و عرصهء فردی و اجتماعی تأکيد دارد ، در حوزهء فردی ، تک تک افراد را مورد خطاب فرار می دهد و به آنان گوشزد ميکند که باید حقوق دیگران را رعایت کنيد و پا را از حریم خود فراتر نگذارید تا آنجا که پيامبر اسلام (ص) کسانی را که بر حفظ حقوق دیگران و خارج نشدن از حدود و مرزهای خود اهتمام و توجه دارند اینگونه مورد ستایش قرار می دهد : رحم الله امرأً عرف قدره و لم یتعدّ طوره رحمت خداوند شامل کسی است که حدود حریم خود را بشناسد و از حق و حریم خود پا فراتر نگذارد اما از دیگر سو برای ایجاد تعادل همين فرد ، اصل دیگری را به او یادآور می شود و به وی می گوید : تو سعی کن به حریم دیگران تجاوز نکنی و حقوق آنان را نادیده نگيری ولی اگر دیگران حق تو را نادیده گرفتند و بدی در حق تو روا داشتند، از مقابله به مثل در گذر و در عوض به آنان نيکی کن و بدی آنان را با خوبی پاسخ بده .نتيجه این آموزهء مهم و بزرگ اخلاقی این است که همگان را دعوت به محبت ميکند و به همه انسانها می آموزد که باید بر اساس محبت با دیگران رفتار کنند نه بر اساس ضوابط خشک و رسمی حقوقی ! چرا که تا من به کسی محبت نداشته باشم از خطا و گناه او چشم پوشی نمی کنم بلکه سعی خواهم کرد که تا انجا که می توانم از حق خود بر عليه او استفاده نمایم . پس این محبت است که آدمی را نه تنها به عفو بلکه به نيکی کردن در برابر بدی وا می دارد .نتيجه دیگری که آموزهء بزرگ پيامبر در پی دارد آن است که انسانها می آموزند که در مقابل محبتی که به دیگران می کنند خود را طلبکار ندانسته و انتظار دریافت پاسخ مشابه نداشته باشند .بعد از اتمام سخنرانی و اقامهء نماز جماعت کليه شرکت کنندگان ميهمان سفرهء اطعام نبوی بودند