نام کتاب: مباحث الفاظ (تقريرات درس آيت الله وحيد خراساني) نويسنده: سيد عباس حسيني قائم مقامى نام انتشارات: ---سال نشر: --- شابک: 54235469565

پيرامون اثر :

این مجموعه مشتمل بر تقريرات درس آيت الله وحيد خراسانی از ابتدای مباحث الفاظ (تعريف و موضوع علم الاصول) تا پايان ( مباحث مجمل و مبین) می باشد.