نام کتاب: آيت حسن نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: پژوهشگاه علوم انسامي و مطالعات فرهنگي سال نشر: ۱۳۷۴ شابک: ---

پيرامون اثر :

- پيشگفتار (دكتر مهدي گلشني) - زندگينامه آيت الله استاد حسن زاده آملي (به قلم خود ايشان) - رساله رتق و فتق - (آيت الله حسن حسن زاده آملي) - كلام ماترديدي (دكتر ابراهيم ديناني) - نقدي بر نظريه هيوم در باب عليت (دكتر احمد احمدي) - نقد آراء حكما درباب تناهي (دكتر علي لاريجاني) - مساله وجود در مكتب ابن عريي (دكتر غلامرضا اعواني) - اعاده معدوم (استاد حيدرعلي برومند) - روش فرانسيس بيكن فيلسوف تجربي مذهب انگليسي (دكتر محسن جهانگيري) - درخلوت شبهاي حافظ (دكتر غلامعلي حداد عادل) تصويري از سيماي سقراط (تنها با يك نفر سخن می گويم) (دكتر رضا داوري) - ختم ولايت از ديدگاه ابن عربي (دكتر علي شيخ الاسلامي) - قرآن و لطايف عرفاني (سيد عباس حسيني قائم مقامي)