اهم موضوعات مطرح شده :
مفهوم عشق و هگمان، نسبت اسماء جمالي و جلالي خداوند، چرا ابراهيم (ع) را خليل ناميده‌اند، مقام خلّت، قرب نوافل و فرائض، نسبت ميان خداوند و انسان، ستايش هرزيبائي، ستايش خداوند است، نسبت ذات و صفات خداوند، مرتبه الوهيّت و ربوبيّت، مقام جمع الجمع، سعادت و شقاوت انسان، علم و ارادة خداوند، كسكريان «عبد» در «حقّ» يعني چه؟، سريان «ربّ» در «عبد‌» يعني چه؟، فيض اقدس و مقدّس، احديّت و واحديّت، معاني و اطلاقات اسم «الله»، مقام جمع و مقام فرق، پيرامون اعيان ثابته

 جلسه اول ـ بخش اول

  جلسه اول ـ بخش دوم

 جلسه دوم

جلسه سوم ـ بخش اول

جلسه سوم ـ بخش دوم

جلسه چهارم ـ بخش اول

جلسه چهارم ـ بخش دوم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه نهم ـ بخش اول

جلسه نهم ـ بخش دوم

جلسه دهم ـ بخش اول

جلسه دهم ـ بخش دوم