نام کتاب: سلسله مباحث ولايت فقيه ( 12-1) نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: سال نشر: ۱۳۷۶ شابک:

با عرض پوزش در حال حاضر خلاصه ای از مطالب این کتاب موجود نیست