نام کتاب: تحزب و توسعه سياسي (دوره ۳ جلدي) نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: انتشارات همشهري سال نشر: ۱۳۷۸ شابک: 964627420X

پيرامون اثر :

- مقدمه اي بر شناخت جايگاه تحزب در اسلام - حجه الاسلام سيد محمد علي ايازي - تحزب و احزاب در مباني فرهنگ اسلامي - حجه الاسلام دكتر سيد محمد ثقفي - جامعه مدني، بينش يا روش؟ - حجه الاسلام سيد عباس حسيني قائم مقامي - جايگاه احزاب در حكومت ولايي - حجه الاسلام عبدالحسين خسروپناه - مباني فقهي تحزب در اسلام - حجه الاسلام سيدعبدالقيوم سجادي - تحزب از ديدگاه اسلام - اعظم طالقاني - احزاب از منظر قانون اساسي و ساير مقررات حاكم - يت الله عباسعلي عميد زنجاني