نام کتاب: فلسفه سياست نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: نشر باور سال نشر: ۱۳۷۶ شابک:

با عرض پوزش در حال حاضر خلاصه ای از مطالب این کتاب موجود نیست