نام کتاب: نظري به ريشه های تفکر آرمانخواهی نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: نهمين کنفرانس انديشه اسلامی سال نشر: ۱۳۷۰ شابک: ---

پيرامون اثر :

(در سه زبان)